Collection

Pillows

X The Standard Lip Pillow
Arrangement Pillow 01
Arrangement Pillow 02
Arrangement Pillow 03
Arrangement Pillow 04
Arrangement Pillow 05
Arrangement Pillow 06
Arrangement Pillow 12
Arrangement Pillow 13
Arrangement Pillow 14
Arrangement Pillow 15
Arrangement Pillow 16
Arrangement Pillow 17
Arrangement Pillow 18
Arrangement Pillow 19
Arrangement Pillow 20
Proba X Ordinary Habit Pillow
Arrangement Pillow 18, squiggle
Lumbar Pillow 01
$285.00
Lumbar Pillow 02
$285.00
Lumbar Pillow 03
$265.00
Lumbar Pillow 04
$265.00
Lumbar Pillow 04, squiggle
Lumbar Pillow 05
$285.00
Lumbar Pillow 06
$235.00
Island Pillow 01
$180.00
Island Pillow 02
$180.00
Island Pillow 03
$180.00
"Shell" Shape Pillow, Berry Sample
"Shell" Shape Pillow
$185.00
"Little Wave" Shape Pillow
"Nugget" Shape Pillow
"Cactus" Shape Pillow